My London Oasis

ucl4ucl01ucl5    ucl02

Hur vackert är mitt universitet?! Jag får nästan nypa mig själv i armen varje gång jag går till skolan nu för det är verkligen som en liten oas mitt i London. University College London’s Main Quad vilket är den stora vita byggnaden och dess bibliotek i Flaxman Building är verkligen så vackra. Det påminner mig nästan om ett museum, för utöver deras kollektion av alla världens böcker, så har dom fossiler och gamla historiska dokument bakom glas som man kan gå runt och kolla på. Snacka om ett riktigt universitet!

Utöver universitetets skönhet, så känner jag verkligen en helt annan press akademiskt. Väldigt många i min klass gjorde sin Undergraduate Degree på Oxford University, så alla är verkligen så otroligt smarta och jag känner att jag absolut inte är den smartaste i klassrummet. Men jag gillar det. Om det är något som jag under en längre tid har saknat är det en intellektuell utmaning och det får jag verkligen i min Human Rights kurs. Som jag brukar säga: ”If you are the smartest person in the room, you are in the wrong room.”

// How beautiful is my university?! I almost have to pinch myself every time I come to uni because it really is like a little oasis in the middle of London. University College London's Main Quad, which is the big white building and it's library in the Flaxman Building really are stunning. They remind me of a museum, because along with the collection of books from around the world, they have fossils and old historic documents behind glass  which one can go around and have a look at. Talk about a real university! 

Apart from the university's beauty, I really feel a whole other level of pressure academically. A lot of the people in my course did their Undergraduate at Oxford University, so everyone is extremely smart and I am definitely not one of the smartest people in the class room. But I like it. If it is something that I have been craving for a long period of time, it is an intellectual challenge and I really do get that in my Human Rights course. Like I always say: "If you are the smartest person in the room, you are in the wrong room."  //

University College London

ucl1 ucl2 ucl3 ucl4

För er som följt min blogg ett tag vet att jag hade min graduation i början av sommaren. Jag pluggade på University of Westminster där jag läste juridik. Jag har alltid velat göra en Master’s degree men visste inte riktigt i vad och det var en av mina lärare som fick mig att inse att alla mina optional modules (de kurser man får välja själv) hade med mänskliga rättigheter att göra – så jag bestämde mig för att göra en Masters i Human Rights.

Under julen satt jag och kollade runt på universitet och bestämde mig för att söka till UCL, King’s, LSE och Queen Mary. UCL var den skolan som frågade om högst intagningspoäng då skolan är den 3e bästa i Storbritannien (efter Oxford och Cambridge) och har blivit rankad den 5e bästa i världen. Självklart var jag skiträdd då alla skolorna frågade efter minst 2:1 (ett B om man jämför med det Svenska systemet) för när jag sökte hade jag inte än gjort mina exams än så hade ingen aning om vilket mitt slutbetyg skulle bli.

Trots detta fick jag svar från alla skolorna och fick ”Conditional Offers” från alla. Det betyder att om man får det betyg dom frågar efter så kommer man in. UCL var mitt förstahandsval och dom frågade efter inte bara e 2:1, utan en high 2:1. I vilket fall som helst, jag gick ut från University of Westminster, med en high 2:1, vilket betyder att jag kom in på ALLA skolorna jag sökt till och mitt förstahandsval UCL. Så om 3 veckor börjar jag en Masters på UCL 🙂

// For those of you who have been following my blog for a while know I had my graduation at the beginning of the summer. I studied at the University of Westminster where I did Law. I have always wanted to do a Master's degree but was never sure of in what and it was actually one of my tutors who made me realize that all my optional modules were related to human rights - so I decided to do a Masters in Human Rights. During Christmas I was looking around at the best universities in London and decided to apply to UCL, King's LSE and Queen Mary. UCL was the university that asked for the highest points of intake as the university is rated the 3rd best in the UK (after OxBridge) and have been ranked the 5th best in the world. Of course I was shitting myself as all the universities asked for at least a 2:1 (a B if you compare it to the Swedish system) because when I applied to them I had not yet done my exams so I had no clue as to what my final grade was going to be. In any case I got replies from all the universities and got "Conditional offers" from all of them. UCL was my first hand choice, and they did not only ask for a 2:1 but a minimum of a high 2:1. In any case, I graduated from University of Westminster with a high 2:1 which means I got in to all of the universities I applied to and my first hand choice UCL. So in 3 weeks I'll be starting a Master's in Human Rights at UCL :) //

To Master or not to Master – that is the question!

uni

Jag går just nu mitt sista år på Westminster University där jag pluggar juridik (Law LLB Hons). För att bli solicitor (advokat) här i England så måste man göra the LPC – som är på ett år, och efter det ett ”träningskontrakt” på en advokatfirma. Men jag vill gärna, även fast det inte är ett måste, göra en Masters innan jag gör min LPC.

Jag håller just nu på att kolla runt på olika kurser och universitet i London. Jag skulle kunna göra min master på Westminster, men eftersom mina betyg är så pass bra så har jag blivit tillsagd att i alla fall söka till UCL, LSE, Kings och Queen Mary.

När det kommer till vilken kurs jag vill läsa så lutar det mot Human Rights, då jag i framtiden gärna vill jobba på ett internationellt plan, gärna inom FN med och speciellt med kvinnliga rättigheter. En sådan kurs skulle även gå hand i hand med mina options som jag har studerat nu – Introduction to Human Rights, Social Justice, Law and Religion och UN System for the Protection of Human Rights.

Jag kommer troligtvis skicka in min ansökan under jullovet och sen är det bara att hålla tummarna!

// I am currently in my final year at Westminster studying law. To become a solicitor in England one has to do the LPC, which is a year long course, followed by a training contract. But I really want to, although it is not necessary, do a Masters before I go on to do my LPC.
At the moment I am researching different courses and universities. I could do my Masters at Westminster, but seeing as my current grades allow me to apply to universities such as UCL, LSE, Kings and Queen Mary, I might do this.
When it comes to the course I want to do I am thinking Human Rights, since I want to work on an international level, preferably within the UN with women’s rights in the future. A course like that would follow on nicely from the module options I have done in my LLB course - Introduction to Human Rights, Social Justice, Law and Religion and UN System for the Protection of Human Rights.
I am most likely going to send in my application during the holidays and then all I can do is keeping my fingers crossed! //